contact  

Wij zijn het Rudolf Steiner College. De Haarlemse vrijeschool voor vwo, havo en mavo. Behalve een volwaardig diploma geven we onze leerlingen graag meer mee. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Eenvoudigweg omdat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.


OPMAAT voor ouders en belangstellenden
Om het jaar geïnspireerd te beginnen verzorgt de school elk jaar een prikkelende lezing over een pedagogisch thema. De opmaat is op zondagavond 16 augustus en alle ouders en docenten zijn hierbij van harte uitgenodigd! Dus als uw kind tussen de 4 en de 18 jaar oud is, zien wij u graag op deze avond.
Dit jaar is de titel van de lezing: ‘Aandachtig waarnemen, moedig handelen’
Aandachtig waarnemen en moedig handelen is een thema dat past bij de uitdagingen van onze tijd. Op deze avond zal de Vrijeschoolleraar en auteur Frans Lutters  mogelijkheden tot oefenen in de dagelijkse omgang met jonge mensen geven. Daarnaast zal het thema  in samenhang  met  de  werkvormen op en het leerplan van de vrijeschool aan bod komen.
We willen erop wijzen dat deze avond inspirerend bedoeld is en niet praktisch informerend. Als u juist dat type vragen heeft, kunt u zich richten tot de mentor, de schoolgids of de website.

    19.45 uur     Inloop met koffie en thee
    20:15 uur     Start van de lezing (verwachte eindtijd 22.00 uur)
    Plaats     Grote zaal van het hoofdgebouw aan de Engelandlaan 2


SCHOOLBEGIN
De eerste schooldag is op dinsdag 18 augustus. De middenbouw (klas 7 en 8) start om 8.25 uur. De leerlingen van de bovenbouw (klas 9 t/m 12) worden om 9.30 uur op school verwacht. Voor leerlingen van beide bouwen is er een gezamenlijke opening van het jaar en per klas worden rooster- en andere mentorzaken behandeld. Uiterlijk om 12.00 uur zijn alle leerlingen uit.
Vanaf woensdag 19 augustus is er les volgens rooster. De school begint dan voor iedereen om 8.25 uur. Voor leerlingen van de 7e klas worden deze week enkele introductie-activiteiten georganiseerd, die zich onder schooltijd afspelen. Daarnaast is er op vrijdag 21 augustus vanaf 12.00 uur voor leerlingen van de 7e en 8e klassen een vossenjacht. Leerlingen gaan dan ingedeeld in groepjes een speurtocht maken in de Haarlemse binnenstad. Alle leerlingen hebben hiervoor een fiets nodig. De leerlingen van de middenbouw zijn dan tussen 14.30 en 15.00 uur uit.


AANMELDEN UITGELOTE BRUGKLAS LEERLINGEN
Leerlingen die in de loting voor de brugklas zijn uitgeloot, kunnen zich gedurende de eerste week na de zomervakantie inschrijven voor de wachtlijst.
De notaris heeft voor alle uitgelote leerlingen een wachtlijst-volgorde getrokken. Leerlingen die zich aanmelden tussen 17 en 21 augustus 2015, kunnen gebruik maken van dit wachtlijstnummer. Leerlingen die zich na 21 augustus aanmelden, worden onderaan de lijst geplaatst. Gebruik voor de aanmelding het Tussentijds Instroom Formulier, dat u hier kunt downloaden.
Het inschrijven voor de wachtlijst is uiteraard geen oplossing voor de teleurstelling van het uitloten. De ervaring leert dat er in de eerste twee jaar eigenlijk nooit plaats vrijkomt, en dat er pas in het derde leerjaar mogelijk weer wat ruimte komt.


AANMELDEN VOOR 2e, 3e of 4e leerjaar
Wij nemen voor komend schooljaar geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling. De wachtlijsten zijn voor alle klassen vol en wij hebben geen plaatsen meer beschikbaar.


 

 

Nieuws

Sportdag 2015

4 juni 2015

Terugblik op de Sportdag 2015! >> lees meer...

Carmina Burana 2015

1 juni 2015

Nagenieten van het bovenbouwkoor dat de Carmina Burana uitvoerde in april 2015. >> lees meer...

Periode Bouwkunde 10H2

10 april 2015

In het kader van een periode Wiskunde (Ruimtemeetkunde) en het project Havo Zes, is deze periode een eerste aanzet tot ander periode-onderwijs voor de Havo-leerling. >> lees meer...

Paasviering 2015

8 april 2015

Impressie van de lezing over Spelen voor de Hersenen door Mark Mieras. >> lees meer...

Kooruitvoering 2015

18 maart 2015

Op 9 en 10 april zullen de bovenbouwleerlingen de Carmina Burana uitvoeren. De vrijdagavond is uitverkocht. Kaarten voor donderdag zijn voor aanvang aan de zaal verkrijgbaar. >> lees meer...

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

kunstreis

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten