contact  

Wij zijn het Rudolf Steiner College. De Haarlemse vrijeschool voor vwo, havo en mavo. Behalve een volwaardig diploma geven we onze leerlingen graag meer mee. We willen ze persoonlijk inspireren om al het mogelijke uit zichzelf te halen. Voor ons gaat het om intellectuele ontwikkeling én om de sociale en creatieve ontplooiing. Eenvoudigweg omdat het leven meer biedt dan alleen de verplichte lesstof.


 

faq

Informatie en vragen
Heeft u vragen over de brugklas, onze school en het vrijeschool onderwijs? Download dan eerst onze "veelgestelde vragen" hier.


Voorlichtingsavonden - donderdag 29 en vrijdag 30 januari 2015
Voorafgaand aan de open dag is er een voorlichting voor ouders.
- donderdag 29 januari 2015: voor mavo en havo
- vrijdag 30 januari 2015: voor havo en vwo.
De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn rond 21.45 uur afgelopen.

Open dag - zaterdag 31 januari 2015
Op deze dag kunt u vrijblijvend langskomen en uitgebreid rondkijken om kennis te maken met docenten, leerlingen, het gebouw en de werkwijze van de vrijeschool. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.
De open dag duurt van 10.00 tot 13.00 uur.

Open lesmiddag - woensdag 11 februari 2015
Na de open dag is er voor de geïnteresseerde leerlingen gelegenheid om een lesmiddag mee te maken. Deze lesmiddag duurt van 14.00-16.15 uur.
Vooraf per e-mail aanmelden op contact@rscollege.nl MET VERMELDING VAN DE BASISSCHOOL!


AANMELDEN BRUGKLAS
Leerlingen met een vmbo-t, havo of vwo advies kunnen zich komen aanmelden op één van de onderstaande aanmeldingsdagen. Dit geldt ook voor vrijeschool leerlingen!

  • Woensdag 11 maart 2015 tussen 14.00-17.00 uur
  • Donderdag 12 maart 2015 tussen 16.00-18.00 uur
  • Maandag 16 maart 2015 tussen 19.00-21.00 uur

WAT MOET U INLEVEREN BIJ DE AANMELDING?
1) Het aanmeldingsformulier
Dit formulier moet hier worden ingevuld. Na het invullen klikt u onderaan op “aanmelden”. U ontvangt vervolgens het ingevulde formulier op uw e-mail. Dit formulier moet worden uitgeprint en ondertekend.
2) Het toelatingsformulier VO deel 1
Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop moeten 5 voorkeursscholen worden ingevuld.
3) Het uitstroomprofiel
Dit ontvangt u van de basisschool. Hierop staan de gemiddelde scores van het Cito LeerlingenVolgSysteem.
4) Kopie identiteitsbewijs
Een kopie van de ID kaart of paspoort van de leerling.
5) Onderzoeken
Uitslagen van onderzoeken die zijn afgenomen, zoals een dyslexie-verklaring.

AANMELDEN LWOO EN ZORGLEERLINGEN
Leerlingen met een vmbo-t LWOO advies (Spaarnestroom, leerwegondersteuning) en leerlingen met een specifieke zorg indicatie (dit wordt bepaald door de basisschool en heet een "MDO-dossier"), moeten zich al eerder aanmelden. Het aanmeldingsformulier en het bijbehorende dossier kunt u op de administratie van school langsbrengen vanaf maandag 5 januari t/m vrijdag 20 februari 2015. Deze speciale groep leerlingen moet uiterlijk 1 maart 2015 zijn aangemeld.

LEERLINGEN BUITEN ZUID-KENNEMERLAND
Leerlingen kunnen zich alleen aanmelden op onze school als ze binnen het wervingsgebied wonen of als hun basisschool binnen dit gebied staat. Het wervingsgebied bestaat uit de gemeentes Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort, Hillegom, Lisse, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Zaanstad.
In de regio Zuid-Kennemerland krijgt uw kind van de basisschool het toelatingsrapport VO mee met daarop het schooladvies. Leerlingen die niet in Zuid-Kennemerland op school zitten, maar zich wel kunnen aanmelden omdat ze binnen het wervingsgebied vallen, moeten het toelatingsrapport VO zelf laten invullen door de basisschool.
Het toelatingsrapport VO kunt u hier downloaden.


 

 

Nieuws

Turnteam

30 januari 2015

Het turnteam van het Rudolf Steiner College gaat los! >> lees meer...

Driekoningenspel 2015

9 januari 2015

Impressie van de gemoderniseerde versie van het Driekoningenspel, opgevoerd door het lerarencollege en enkele leerlingen. >> lees meer...

Top 3 van Noord-Holland

8 december 2014

RTL Nieuws heeft de resultaten van middelbare scholen vertaald naar een rapportcijfer. Het Rudolf Steiner College Haarlem staat in de provincie Noord-Holland voor havo en vmbo-t in de top 3! >> lees meer...

Onderwijsmarkt 2014

21 november 2014

Ook dit jaar nam onze school weer deel aan de onderwijsmarkt in Groenendaal. Er waren veel bezoekers en onze school stond opnieuw goed in de belangstelling. >> lees meer...

Jaargids 2014-2015

17 november 2014

Wat later dan gebruikelijk, hierbij de jaargids voor het lopende schooljaar. >> lees meer...

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+punten

kunstreis

+leren

vrij waterland

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten