laatst bezocht

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

referenties

 

Stg Vrije School Onderwijs Haarlem
KvK 41222254

Stg voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs N.H.
KvK 34130234

Aannamebeleid

We zijn altijd verheugd als iemand kiest voor de pluspunten van het Rudolf Steiner College. Als vrijeschool voor vwo-, havo- en mavo-onderwijs hanteren we het aannamebeleid zoals dat is vastgesteld in het regionaal overleg.

Aanmelding nieuwe brugklasleerlingen

Aanmeldingsprocedure
: regeling toelating en aanmelding.

Voorrangsregeling: binnen de regionale regeling kiezen wij ervoor om broertjes en zusjes van leerlingen die hier al op school zitten en leerlingen die afkomstig zijn van een vrije basisschool binnen het aanmeldingsgebied voorrang bij plaatsing te geven.

Zorgleerlingen: Zoals regionaal is afgesproken tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen leerlingen waar een MDO voor nodig is (vanwege Lwoo of een intensieve zorgvraag) zich aanmelden vanaf 1 november 2017 tot uiterlijk 31 januari 2018. Binnen deze periode geldt ook de voorrangsregel voor broertjes/zusjes en leerlingen van vrije basisscholen.
In de Spaarneklas is plaats voor 18 leerlingen met Lwoo. In de andere klassen is beperkt plek voor leerlingen met een MDO vanwege een intensieve zorgvraag. Het kan dus voorkomen dat er op een gegeven moment geen plaats meer is voor deze leerlingen. Hierbij geldt de regel: 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'.
Het is dus verstandig als een MDO tijdig door de basisschool wordt aangevraagd.

Aanmelding tussentijdse overstap
Aannamebeleid Rudolf Steiner College
Leerlingen uit het regulier onderwijs kunnen tot en met de 9e klas (3e leerjaar) instromen. Instromen in de 10e, 11e of 12e klas is niet mogelijk.
Regeling Toelating tot 4 Havo regio Zuid-Kennemerland (regionaal)
In afwijking van deze regeling is externe instroom naar Havo 4 na het behalen van een vmbo-t diploma elders bij ons niet mogelijk.

 

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten