Nieuwbouw

Nieuwbouw voor het college en renovatie voor de school

Juni 2017
Sinds het eerste bericht hier over de nieuwbouw is achter de schermen hard gewerkt. Het is een ingewikkeld en gecompliceerd project waarin we stapsgewijs vorderingen maken. Het voorlopig ontwerp is zo goed als afgerond, de plattegronden 'bevroren' en de tijd is aangebroken dat deze eerste ‘voorlopig ontwerp’ fase wordt afgerond en we doorgaan met de definitief ontwerpfase. Op verzoek van de gemeente is ook een landschapsarchitectuurbureau aangetrokken dat bezig is ideeën voor het schoolplein van het college uit te werken.
De gemeente heeft inmiddels een positief advies gegeven ten aanzien van de financiën en het verheugd ons dan ook te kunnen laten weten dat het initiële budget van €6 miljoen is verhoogd naar €12 miljoen.
De informatienota en startnotitie over ons nieuwbouwproject waarin onder meer deze financiële uitgangspunten staan uitgelegd zijn inmiddels openbaar gemaakt en te vinden op de website van de gemeente. Hieronder vindt u de betreffende stukken in PDF.
Wij zullen u na de zomervakantie graag verder informeren en kijken ernaar uit u hier dan ook het uiteindelijke ontwerp van zowel gebouw als schoolplein te presenteren.

Startnotitie nieuwbouw
Informatienota nieuwbouw

Maart 2017
Onze school is de laatste jaren sterk gegroeid. We zitten momenteel op drie locaties. Naast de Engelandlaan hebben we al zeer veel jaren het gebouw aan de Belgiëlaan in gebruik en sinds enkele jaren ook het gebouw aan de Duitslandlaan. Vanaf dit schooljaar gebruiken we zelfs dat gehele gebouw. Beide gebouwen zijn van oorsprong basisschool gebouwen en zijn niet optimaal geschikt voor het voortgezet onderwijs. Daarom zijn we nu al enige tijd bezig om te komen tot nieuwbouw, in goede afstemming en samenwerking met de gemeente Haarlem. Ook de basisschool groeit. Zij gaan het gebouw Duitslandlaan betrekken dat geheel gerenoveerd wordt. Om de buurt en omwonenden goed bij dit bouwproces te betrekken hebben we op 15 februari jl. een informatieavond gehad. Hierbij vindt u een beknopt verslag van deze avond en een aantal tekeningen. We zijn op dit moment aan het onderzoeken hoe we de website ook kunnen gaan gebruiken om ouders en leerlingen verder te informeren over ons bouwproces. De komende tijd zal er dus telkens nieuwe informatie en tekeningen op de site komen.

Het verslag van de informatieavond van 15 februari 2017 kunt u hier downloaden.
 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten