Vertrouwenscontactpersoon

Op onze school moet iedereen zich plezierig en veilig voelen. Word je toch gepest of voel je je geïntimideerd, dan is het verstandig om contact op te nemen met de mentor van de eigen klas. Is dat een probleem, benader dan de teamleider van het specifieke leerjaar. Problemen zijn ook altijd bespreekbaar met één van de twee vertrouwenscontactpersonen op school. Dit zijn Elske Wildschut (ewildschut@rscollege.nl) en Mareke McAlpine (mmcalpine@rscollege.nl).

Er is een gedragscode opgesteld waar alle werknemers zich aan moeten houden. De gedragscode omschrijft in positieve termen het gewenste gedrag m.b.t. de omgang van personeel met leerlingen. U kunt de gedragscode hier downloaden.

Bij intimidatie van seksuele aard kun je ook een externe vertrouwenscontactpersoon raadplegen. Haar naam is Sonja List. Je kunt haar bereiken op (06-16148484) of sonjalistbv@gmail.com.

Het landelijke protocol kindermishandeling kunt u hier downloaden.

 

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

kunstreis

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

kunstreis

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten