Informatie examens 2021

De powerpointpresentatie van de informatieavond over de examens havo-vwo van donderdag 25 maart kunt u hier vinden.

Rooster

Het examenrooster is per leerling verschillend, afhankelijk van het vakkenpakket en de keuze voor eventuele spreiding. Leerlingen kunnen het rooster voor alle vakken terugvinden op mijneindexamen.nl. Via de app kan de persoonlijke situatie worden ingevoerd.

Wanneer ben ik geslaagd?

VMBO-TL
HAVO
VWO
Aanvulling maatregelen slaag-zakregeling coronavirus

Bekendmaking uitslag examens

uitslagen eerste tijdvak:  donderdag 10 juni

uitslagen tweede tijdvak: vrijdag 2 juli

uitslagen derde tijdvak: donderdag 15 juli

Diplomauitreiking

mavo: dinsdag 6 juli

havo: donderdag 8 juli

vwo: vrijdag 9 juli