Herkansen

Bij het aanvragen van een herkansing van de derde toetsweek moet er rekening worden gehouden met het feit dat van onderdelen die meetellen als rapportcijfer er slechts 1 herkansing kan worden aangevraagd. Voor se-onderdelen kunnen 2 herkansingen aangevraagd worden.

Het aanvragen van een herkansingstoets kan via dit formulier. De deadline is vrijdag 2 juli om 12.00u.

De herkansingstoetsen van toetsweek 3 vinden op donderdag 8 juli gedurende de hele dag plaats. Houd er rekening mee dat het rooster van de herkansingen pas op dinsdag 6 juli of woensdag 7 juli bekend kan worden gemaakt.

Inhalen

Wanneer je met een geldige reden niet in staat bent om een toets te maken, dan vul het het onderstaande formulier in.

Aanvraagformulier inhalen

Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: twierema@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: rzwaanswijk@rscollege.nl