Inhalen

Wanneer kom je niet naar school:

  • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. 
    • Ook leerlingen die last hebben van hooikoorts en daardoor bovengenoemde klachten vertonen, moeten thuisblijven.
  • Leerlingen die niet kunnen komen omdat ze tot een risicogroep (diabetes, hart- of longklachten et cetera) behoren, worden gevraagd contact op te nemen met de afdelingsleider.
  • Leerlingen die het te spannend vinden om in deze tijd naar school te komen, zullen we niet verplichten. 

Wat te doen wanneer je niet mag/kunt komen:

Voor de leerlingen die door bovengenoemde redenen niet aanwezig kunnen zijn, zullen we inhaalmomenten creëren, zodat ze op een later moment alsnog hun SE-examen kunnen afronden. Het is hiervoor van belang dat deze leerlingen het formulier op de website invullen voor het aanvragen van een inhaaltoets.

Wanneer we weten om hoeveel leerlingen het gaat en om welke toetsen, dan kunnen we de inhaalmomenten inplannen en zullen we de desbetreffende leerlingen er zo spoedig mogelijk over informeren. Voor de mogelijkheid om het SE-dossier af te ronden zijn we afhankelijk van persoonlijke omstandigheden van de leerling en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Is het voor een leerling niet mogelijk om voor de start van het eerste tijdvak van de centrale examens de schoolexamens af te ronden? Dan heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het tweede tijdvak. 

Aanvraagformulier inhalen

Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: vdeweerd@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: rzwaanswijk@rscollege.nl