Herkansen en inhalen

Herkansen

Op dinsdag 10 december is er tijdens het 7e en 8e uur een herkansingsmoment. Leerlingen kunnen één toets herkansen uit het eerste trimester. Een herkansing kan worden aangevraagd door via de onderstaande link het formulier in te vullen. Het is sterk aan te raden om het pta van het betreffende vak bij de hand te hebben tijdens het invullen. Incomplete of foutieve aanvragen van herkansingen kunnen worden geweigerd en daarmee komt het recht om de toets te herkansen te vervallen. De aanvragen kunnen worden gedaan tot uiterlijk donderdag 5 december 12.30u.

Aanvragen is dus nu niet meer mogelijk. Met vragen kun je terecht bij Victor of Rik.

Inhalen

Wanneer je een toets gemist hebt door ziekte of een andere onoverkomelijke situatie en je bent tijdens het toetsmoment door je ouders/verzorgers afwezig gemeld, dan heb je recht op een inhaaltoets. Je moet deze toets aanvragen door binnen drie dagen nadat je weer beter bent het onderstaande formulier in te vullen.
De meeste inhaaltoetsen vinden plaats tijdens de ontwikkeldagen, maar wanneer het nodig is, worden ze ook op andere momenten ingeroosterd. Je krijgt een week voor het inhaalmoment een e-mail waarin staat wanneer en waar de toets zal worden afgenomen. Het kan een tijd duren voordat je dit bericht krijgt omdat er maar een beperkt aantal inhaalmomenten zijn.

Aanvraagformulier inhalen

Op woensdag 4 december zijn er tijdens periodetijd, het derde en vierde uur en tijdens het vijfde en zesde uur inhaaltoetsen. Leerlingen die een inhaaltoets mogen doen, moeten hierover een e-mail hebben ontvangen van de examencoördinator. In dat bericht staat wanneer en waar je je moet melden. Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: vdeweerd@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: rzwaanswijk@rscollege.nl