Herkansen

Via dit formulier kunnen de leerlingen van klas 10mavo en klas 12  tot maandag 1 februari 12.00u een herkansing aanvragen van de toetsen uit het afgelopen trimester.

De herkansingstoetsen van toetsweek 2A vinden donderdag  4 februari in twee blokken plaats. Dit is om de anderhalve meter afstand te kunnen handhaven. Het eerste blok is tijdens het derde en vierde uur en het tweede blok is tijdens het vijfde en zesde uur.

Inhalen

Vanwege de huidige lockdown worden er momenteel alleen SE-toetsen op school afgenomen die een pta-weging hebben. Toetsen voor rapportcijfers zullen op een andere manier worden afgenomen of op een later moment. Neem hierover contact op met je docent.

Wat te doen wanneer je niet mag/kunt komen:

Wanneer je met een geldige reden niet in staat bent om een toets te maken, dan vul het het onderstaande formulier in. Daarnaast moet je contact opnemen met de docent van het desbetreffende vak om een inhaalmoment te vinden waarop de toets kan worden afgenomen.

Aanvraagformulier inhalen

Mocht je vragen hebben over het inhalen van toetsen dan kun je een bericht sturen naar:
voor mavo-leerlingen: twierema@rscollege.nl
voor havo/vwo-leerlingen: rzwaanswijk@rscollege.nl