Leerlingenstatuut

Schoolregels 2019-2020

Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Wij hebben gemeend de belangrijkste regels toch op papier te moeten zetten, om ze bij iedereen in herinnering te brengen. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de afdelingsleider.

De hoofdregels zijn:

We respecteren en helpen elkaar.
We dragen bij aan een goed werkklimaat.
We houden onze school veilig en netjes.

Dit betekent:

Niemand voelt zich onprettig of onveilig door jouw gedrag of woorden.
Op de gang heb je extra aandacht voor elkaar en zorg je ervoor dat jouw gedrag zo is, dat anderen en lessen niet worden gestoord.
Je bent aanspreekbaar en komt je afspraken na.
Je houdt zelf de school en de omgeving netjes; afval gaat in de prullenbak. Er wordt klassendienst gedraaid. De kantine wordt extra schoongemaakt door leerlingen uit klas 8 of uit een 10 h/v-klas, de omgeving van de school wordt extra schoongemaakt door klas 7, 8 en 9.