Korte lockdown rond Kerst

15 december 2020 – Er is een brief naar ouders en leerlingen verzonden over de inrichting van de lessen tijdens de lockdown.

Download hier de brief.

Het lockdown-rooster is te vinden onder ‘periode- en overige roosters’.

Beste leerlingen en ouders,

Wie de nieuwsberichten een beetje volgt, heeft kunnen zien aankomen dat ook de scholen dicht
moeten. Dat dit zo plotseling gebeurt en dat zelfs de basisscholen dicht gaan was voor ons wel een
verrassing. Met deze brief willen we jullie laten weten hoe we de komende dagen en de eerste weken
van januari gaan vormgeven.

Op donderdag 17 december hebben we de tafeltjesmiddag gepland. Deze zal gewoon doorgang
vinden. Uiteraard gebeurt dit telefonisch zoals al was afgesproken.

Voor de kerst
De komende drie dagen zijn er, op twee momenten met de mentor na, geen (online)lessen. Dit geeft
ons allen wat tijd om de laatste zaken goed te regelen voor na de vakantie.
● Op woensdag 16 december zijn alle leerlingen vrij.
● Op donderdag 17 december zijn om 10u15 is het eerste online mentoruur. Dit moment is voor
vragen en organisatorische kwesties. Elke klas heeft vanaf morgenmiddag op de ELO onder
schoolzaken/mentoraat een eigen BBB-plek.
● Op donderdag 17 december van 13u20 tot 14u45 (15u00 voor leerlingen met extra tijd ) gaat
de inhaalgelegenheid gewoon door voor de (voor)examenklassen (9M, 10M, 11PV, 4H en
12HV). Voor de 10P/V-ers zullen we individueel kijken wanneer we dit kunnen regelen.
● Op vrijdag 18 december is er om 10u15 een online mentoruur in het teken van kerst en de
afsluiting van het bijzondere jaar 2020.
Na de kerst
Hopelijk is iedereen uitgerust en is er weer perspectief. Van maandag 4 januari tot vrijdag 15 januari
ziet het er als volgt uit:
● De examenklassen 10M en 12H/V hebben op school les volgens (licht aangepast) rooster. Dit
wordt in de vakantie gemaild en op de website geplaatst.
● Alle andere klassen krijgen online les. Hiervoor wordt een nieuw rooster gemaakt, waardoor
de leerlingen in de ochtend online les hebben en in de middag zoveel mogelijk, zonder laptop,
het (huis)werk kunnen maken. Dit rooster wordt in de vakantie gemaild en op de website
geplaatst. In ieder geval kunnen we vast zeggen dat elke dag wordt gestart om 9.00 uur met de
periode. De vaklessen duren 25 of 50 minuten (blokuur) en de online dag eindigt uiterlijk om
13.20 uur. Het rooster ziet er dan qua lestijden zo uit:
3e uur 10u20 – 10u45
4e uur 10u45 – 11u10
● De mentoren zullen vooraf contact hebben met leerlingen en hun ouders (trek ook zelf aan de
bel) waarvoor het beter/noodzakelijk/ praktisch nodig is om op school te komen werken. Voor
die leerlingen is er opvang op school. Voor hen wordt naast het volgen van de online-les ook
opvang geregeld voor het maken van huiswerk en ruimte gemaakt voor het werken met de
handen bij een van de ambachten. Hun dagen duren tot ongeveer 15.30 uur.
● De begeleiding van leerlingen bij het zorgteam gaat gewoon door. De betreffende begeleider
zal per leerling apart afspraken maken hoe de begeleiding zal vormgegeven worden. Dat kan
ook op school.
● Het volgen van de online lessen via de BBB(big blue button) van onze ELO is ook goed mogelijk
via de app Moodle. Dat kan dus via een telefoon of tablet met camera. Het typewerk en
inleveren van opdrachten is wel het handigst via een pc/laptop, maar hoeft nooit gelijk met de
online les te gebeuren. Mocht er desondanks toch een tekort/gebrek aan computers thuis zijn,
dan kan via de afdelingsleider een verzoek ingediend worden voor het in bruikleen nemen van
een laptop. Vrijdag 18 december kan dan alsnog een laptop worden opgehaald op school
tussen 10 en 12 uur.
● Van maandag 11 januari tot vrijdag 15 januari gaat de toetsweek voor de examenklassen
gewoon door volgens planning.
● Op dinsdag 12 januari is er een ouderavond voor klas 9H/V over de determinatie en
profielkeuzes. Deze ouderavond zal online zijn. U krijgt daarvoor t.z.t een link gemaild.

Online gedragsregels
In bijlage 1 hebben we enkele gedragsregels en afspraken neergezet die samengaan met het online
geven en volgen van lessen. We vinden het belangrijk dat jullie daar kennis van hebben genomen.
Laten we hopen dat deze maatregelen echt maar tot 15 januari nodig zijn en dat we daarna weer
‘gewoon’ naar school kunnen gaan. We kijken nu al uit naar die eerste schooldag en hopen iedereen in
goede gezondheid weer te ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Auke Zwart (afdelingsleider mavo)
Holden Lievestro (afdelingsleider 7-9 havo/vwo)
Mike Bakker (afdelingsleider 10-12 havo/vwo en 4 havo)

5e uur 11u10 – 11u35
6e 11u35 – 12u00
7e 12u30 – 12u55
8e 12u55- 13u20

Bijlage 1 Online gedragsregels

Voor leerlingen geldt tijdens online lessen:
– De webcam staat aan en je bent in beeld
– Je geluid staat uit als je niet hoeft te spreken
– Je draagt normale kleding
– Je zit achter een bureau/tafel in een rustige ruimte, liefst zonder andere mensen
– Je gebruikt een koptelefoon of oortjes
– Je hebt de lesmaterialen bij de hand
– Je doet mee met de lesopdrachten
– Je stelt vragen door deze te typen in de chat of je hand op te steken

Het Rudolf Steiner College vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Om het
veilig te houden voor onze docenten en de andere leerlingen en om het AVG-proof te houden, gelden
de volgende regels:
★ De online lessen zijn exclusief bedoeld voor de thuiszittende leerlingen. Het is nadrukkelijk niet
de bedoeling dat anderen meekijken. Dit geldt ook voor ouders.
★ Beelden van onze lessen zijn eigendom van het Rudolf Steiner College. Het is te allen tijde
verboden de lessen op te nemen of de beelden ervan met anderen te delen. Je mag geen
leraren of leerlingen herkenbaar fotograferen of filmen zonder hun uitdrukkelijke
toestemming (dit geldt ook voor printscreens tijdens online lessen). Deze beelden worden
gezien als persoonsgegevens. Je bent strafbaar als je zonder toestemming beelden van een
ander deelt of op social media plaatst. Wij zullen in al dit soort gevallen aangifte doen.
★ Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat je plaatst én wat je doorstuurt. Dus ook
als iemand anders het beeld gemaakt heeft. Maak of publiceer nooit beelden die jou of
anderen in problemen kunnen brengen.
★ Op het Rudolf Steiner College behandelen we elkaar met respect. Zowel offline als online
wordt er niet beledigd, gediscrimineerd, gepest of bedreigd. Als je dit wel doet kan de ander
aangifte doen omdat het strafbaar is.