Veldbiologiedag 2013

23 september 2013 - Dit jaar voor de tweede keer de veldbiologiedag voor klas 10 op het Rudolf Steiner College. Ditmaal bij de Zandwaaier in Overveen.

Eigenlijk zou elke biologieles moeten starten in het veld. Alleen al het feit dat in onze tijd de leerlingen biologie leren uit (vaak) alleen maar theorieboeken, is eigenlijk triest. Vanzelfsprekend is de basisopbouw van enige vakkennis van de biologie noodzakelijk; zonder dat kom je in het veld immers ook niet ver. Maar wij hopen met deze veldwerkdag een klein beetje de echte levende biologie weer 'op de kaart' te zetten.Deze dag moesten de leerlingen twee typen onderzoek verrichten: een wateronderzoek en een botanisch onderzoek.
Belangrijke sleutelwoorden hierbij zijn:
o soortenkennis van 20 planten
o soortenkennis van ca 20 waterdieren
o enig besef krijgen van de kwaliteit van bodem en water en in hoeverre dat aan het landschap valt af te lezen.
VWO-leerlingen gingen zelf aan de gang met de meting van abiotische factoren.

Wij hebben globaal het volgende programma gehanteerd:
1. Inleidingsronde wateronderzoek.  En korte kennismaking hoe je diersoorten inventariseert in diverse open watergebieden
2. Inleidingsronde botanisch onderzoek. Met name het maken van een zogenaamd 'transect' is een belangrijke vaardigheid. Een transect is een vierkant van 1 m2 waarbinnen biologen een inschatting maken van de bedekkingspercentages van voorkomende soorten planten. Door op meer plaatsen een dergelijke 'plot' te maken, krijgt men een indruk van de voorkeursplaatsen van bepaalde plantensoorten, alsmede een idee van de invloed van abiotische factoren die in het gebied een rol spelen.
3. Inleidingsronde door Bernadette van der Louw, medewerkster van de Zandwaaier. Zij vertelde de leerlingen het een en ander over de ontstaansgeschiedenis van dit Middenduin.

Na een korte pauze werden in groepen de beide onderzoeken uitgevoerd aan de hand van gerichte opdrachten en vragen. Uiteindelijke mondde deze gewonnen informatie uit in het bedenken van een 'eigen landschap' of tuin waarin dezelfde planten aanwezig zijn rekening houdend met hun abiotische factoren.
Wij kunnen terugkijken op een geslaagde dag en zullen na evaluatie volgend jaar hopen op een herhaling van deze dag.

Bart van zweeden
Docent Rudolf Steiner College

 

Meer informatie op de website van de Veldbiologiedag:
http://www.rshproject.nl/rshveldbio-index.htm

 

 

Meer nieuws

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten