Raad van Toezicht

De bestuurder van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland is aangesteld en wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht. Deze bestaat uit:

  • Wieneke Groot (voorzitter)
  • Mariëlle Visbeen (vice voorzitter)
  • Annet van den Elzen (secretaris)
  • Michel Dingarten (lid)
  • Ed Taylor (lid)

Correspondentie loopt via de secretaris. De Raad van Toezicht wordt niet inhoudelijk betrokken bij klachten.