Schoolregels

Schoolregels 2019-2020

Schoolregels zijn eigenlijk vanzelfsprekende omgangsvormen en normen, als je voor iedereen op school een prettig en een veilig klimaat wilt creëren. Wij hebben gemeend de belangrijkste regels toch op papier te moeten zetten, om ze bij iedereen in herinnering te brengen. In alle gevallen waarin onze schoolregels niet voorzien, beslist de afdelingsleider.

De hoofdregels zijn:

We respecteren en helpen elkaar.
We dragen bij aan een goed werkklimaat.
We houden onze school veilig en netjes.

Dit betekent:

Niemand voelt zich onprettig of onveilig door jouw gedrag of woorden.
Op de gang heb je extra aandacht voor elkaar en zorg je ervoor dat jouw gedrag zo is, dat anderen en lessen niet worden gestoord.
Je bent aanspreekbaar en komt je afspraken na.
Je houdt zelf de school en de omgeving netjes; afval gaat in de prullenbak. Er wordt klassendienst gedraaid. De kantine wordt extra schoongemaakt door leerlingen uit klas 8 of uit een 10 h/v-klas, de omgeving van de school wordt extra schoongemaakt door klas 7, 8 en 9.

Regels aanwezigheid

Bij te laatkomen meld je je eerst bij de receptie. Telaatkomers moeten zich in de ochtend om 8:10 uur of, bij herhaling, om 8:00 uur melden.
Alleen bij koorts en/of na akkoord ouders mag je ziek naar huis. Altijd afmelden bij receptie.
Wie regelmatig te laat komt of spijbelt, wordt gemeld bij leerplicht.

Overige huisregels

Eten en drinken doe je buiten het leslokaal.
Energydrank en 0% dranken is in en om de school verboden.
Je rookt (tabak of E-sigaret) niet in en om de school (zie rookbeleid op de website).
Je laat je jas tijdens de lessen in je kluis of op de gang.
Je mobiele telefoon/digitale apparatuur blijft tijdens de les in je tas of kluis.
Je hebt de boeken en materialen die voor een les nodig zijn bij je.
Je bent zelf verantwoordelijk voor het inhalen van gemiste lesstof, toets, materiaal.
Je maakt foto’s en films binnen de school alleen op aanwijzing van de docent.
Fietsen en brommers zet je op slot in de daarvoor geplaatste rekken en stallingen.
Laptop (tijdens de les), piano en lift mogen alleen met toestemming worden gebruikt.
Bij bezit en of gebruik van wapens of drugs tijdens schooltijd, worden ouders en politie ingeschakeld. Gevolgen op school zijn schorsing en/of verwijdering.

Spijbelbeleid

Het leerlingenstatuut