Ouderbijdrage

Om een vrijeschool als het Rudolf Steiner College optimaal te kunnen laten functioneren, vragen we jaarlijks een ouderbijdrage van € 390,- per leerling. Daarnaast zijn er nog kosten voor leermiddelen, boeken, materiaal en speciale activiteiten zoals excursies, kampen en schoolreizen. Deze bijdragen zijn afhankelijk van het leerjaar. In september van het nieuwe schooljaar ontvangt iedere ouder/verzorger hierover een e-mail met een uitnodiging tot betaling van de schoolkosten.

Toelichting ouderbijdrage en overige schoolkosten

Geachte ouder(s), verzorger(s),

De ouderbijdragen worden sinds vorig jaar digitaal geregeld, dat heeft voor u en de school vele voordelen, zie hiervoor het einde van deze brief.

Op de vrijeschool doen we heel veel dingen die bedoeld zijn om de leerlingen naast kennis, ook andere voor het leven waardevolle vaardigheden bij te brengen. Daarom zijn er veel kunstvakken zoals toneel, muziek, koor en schilderen én ambachtsvakken zoals hout, metaal, tuin en textiel. Om daarbij voldoende aandacht aan uw kind te kunnen geven én voor de veiligheid, zijn die lessen vaak in kleinere, halve groepen. Door ons toenemend leerlingenaantal zijn we afgelopen jaar zelfs met een nieuw ambachtsvak begonnen: keramiek/steen. Qua materiaal- en inrichtingskosten een kostbaar vak.

Zowel het materiaal voor die lessen als de extra lesuren zelf worden niet door de overheid vergoed. Ook het hebben en inrichten van ambachtslokalen én Vrij Waterland zit niet in de subsidie die wij van de overheid ontvangen. De overheidssubsidie is er alleen voor de verplichte lessen en daarmee samenhangende lokalen.

Wij vragen daarom een financiële bijdrage van de ouders voor het bekostigen van deze extra onderwijsdoelen.

Hierbij is het goed te melden dat ook het personeel hier een bijdrage aan levert. Veel docenten en ook het management van de school zitten in een lagere salarisschaal dan op reguliere scholen gebruikelijk. Vanuit ons ideaal zijn velen van ons bereid om op deze manier bij te dragen. Voor zowel onderwijspersoneel als voor onderwijs ondersteunend personeel geven wij structureel meer formatieplaatsen uit dan waarvoor we subsidie ontvangen van de overheid.

De ouderbijdrage die wij aan u vragen valt in twee delen uiteen:

 1. De vrijwillige ouderbijdrage voor het vrijeschool karakter van ons onderwijs;
  deze bedraagt € 390,- per leerling.

 2. De bijdrage voor bij de les horende activiteiten zoals excursies en schoolreizen.
  Deze bijdrage is afhankelijk van het leerjaar.

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage
Met dit bedrag betalen wij een heleboel van de extra dingen die wij graag voor onze leerlingen willen doen. Het betreft onder andere: extra materiaalkosten voor de bovengenoemde vakken en extra personeelskosten in verband met splitsing van klassen voor deze bewerkelijke vakken. Daarnaast het bekostigen van het hebben en in stand houden van lokalen en tuin waar we deze lessen kunnen geven. Hier is ook extra ondersteunend personeel voor nodig.

Bijzondere Vrijeschool uitgaven
Uw bijdrage zal dit schooljaar besteed worden aan:

Vrijeschool vakken (zowel personele als materiële kosten)
(hout; metaal; tuin; textiel; steen;muziek en koor; toneel)
€ 245.000,-
Lokalen, denk o.a. aan Vrij Waterland €   70.000,-
Contributie Vereniging Vrije scholen €   20.000,-
Jaarfeesten, muziek/toneelproducties, excursies €   15.000,-
Totaal € 350.000,-

Nota bene
Wij zijn wettelijk verplicht u erop te wijzen dat deze bijdragen vrijwillig zijn. Het is daarbij goed om te weten, dat wij de vrijeschoolvakken alleen kunnen geven dankzij uw bijdragen, deze is derhalve wel vrijwillig maar niet vrijblijvend.

Toelichting overige schoolkosten
Naast deze extra vrijeschool zaken organiseren wij ook, per klas, buitenschoolse activiteiten, zoals kampen, kunstreis en excursies. Aan deze activiteiten kan een leerling in principe alleen meedoen als er ook voor betaald is. De tabel waarin deze bedragen genoemd worden vindt u hieronder en op de website.

Overzicht bij de les behorende activiteiten per klas

 

Klas 7

Klas 8

Klas 9

Klas 10

Klas 11

Klas 12

Projectweek

€ 25,-

€ 25,-

 

 

 

 

Natuurkamp

€ 150,-

 

 

 

 

 

Ardennenkamp mavo en
Zeilkamp voor havo/vwo

 

 

€ 240,-

 

 

 

Wadzeilen Mavo

 

 

 

€ 250,-*

 

 

Gymlessen buitenschools

 

 

 

€ 40,-*

 

€ 50,-

Kunstreis havo/vwo

 

 

 

 

€ 700,- **

 

Totaal activiteit kosten

€ 175,-

€ 25,-

€ 240,-

€ 290,-

€ 700,-

€ 50,-

* De extra gymlessen voor de 10e klas betreft alleen de mavo leerlingen, dat geldt ook voor het wadzeilen.
** Als de kosten voor de kunstreis lager uitvallen wordt na de reis een deel teruggestort.      Er is een mogelijkheid om voor deze reis te sparen vanaf klas 9, aanmelden via admin@rscollege.nl.
Nadere informatie over de kunstreis is te vinden op de site eloy50.wixsite.com/leerlingen. Doorklikken op >> klas 11 >> kunstreis 2018-19. Hier vindt u ook een link om eventuele vragen te stellen.

 

Hoe kunt u uw bijdrage kenbaar maken en betalen:

U ontvangt een e-mail met daarin een link (Wis-Collect) naar het ouderportaal van de Stg voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland - locatie Rudolf Steiner College.

 1. Betreft de vrijwillige ouderbijdrage (€ 390,- per leerling):
  U ontvangt aan het begin van het schooljaar een uitnodiging om uw bijdrage kenbaar te maken.
  Het te betalen bedrag kunt u zelf aanpassen.
 1. Betreft de bij de les behorende activiteiten (zie overzicht hierboven):
  U ontvangt per activiteit een rekening en u kunt uit diverse betaalmogelijkheden kiezen.

 De voordelen van het ouderportaal voor u zijn:

 • Inzicht in de jaarlijkse schoolkosten
 • Inzicht in betalingen die door u gedaan zijn
 • Betalen via iDeal of
 • Betalen via automatische incasso* (dit dient ieder jaar opnieuw aangegeven te worden)
 • Zelf betalen ineens of in termijnen

Als u niet in de positie bent om het hele bedrag te betalen laat ons dit dan weten. Gespreid, periodiek betalen is altijd mogelijk. Een hogere bijdrage dan gevraagd is natuurlijk altijd zeer welkom. Uiteraard gaan wij uiterst discreet om met uw informatie. Voor alle vragen over betaling van de ouderbijdrage kunt u terecht bij Gerda Broekhof van de administratie: admin@rscollege.nl Net als u hechten wij enorm aan ons onderwijs en alleen met uw steun kunnen wij uw kinderen het hoge niveau onderwijs aanbieden. De leerlingen en al het onderwijspersoneel zijn u daarom zeer dankbaar voor uw bijdrage.

Voor ouders met een minimum inkomen biedt de gemeente Haarlem een bijdrage in schoolkosten aan. Meer informatie vindt u op de website: https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

Namens het bestuur,

 

J.H.M. Reckman
Rector

 

Tegemoetkoming Schoolkosten
bericht van de Gemeente Haarlem

In Haarlem willen we dat iedereen mee doet! Ook de kinderen uit de gezinnen die moeten rondkomen van een minimuminkomen.

De gemeente  Haarlem heeft daarom  regelingen getroffen om deze ouders financieel te ondersteunen zodat hun kinderen ook de kansen krijgen om zich te ontwikkelen én mee te doen.

Tegemoetkoming schoolkosten
-          Voor kinderen op het basisonderwijs:  € 100
-          Voor kinderen op het middelbaar onderwijs:  € 200
-          Voor kinderen die voor het eerst naar de brugklas gaan:  € 200 extra

Heeft u een HaarlemPas? Dan heeft u al een aanvraagformulier ontvangen en ingevuld. Heeft u géén HaarlemPas, lees de voorwaarden en vraag aan via  https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten/

 Tegemoetkoming huiswerkbegeleiding of bijles
-          Vergoeding huiswerkbegeleiding of bijles € 25 per lesuur tot € 100 per maand. Voor de aanvraag is een onderbouwing van de leraar, docent of mentor nodig. Kijk voor de voorwaarden op https://www.haarlem.nl/tegemoetkoming-huiswerkbegeleiding-of-bijles/

 Keuzebudget voor kinderen
-          Elk schoolgaand kind uit een gezin met een laag inkomen krijgt dit jaar € 50 extra. Ouders en kinderen kunnen samen kiezen hoe zij dit geld willen besteden. Bijvoorbeeld aan kleding, speelgoed of een uitje naar een pretpark. Gezinnen die in aanmerking komen voor de tegemoetkoming schoolkosten krijgen dit extraatje automatisch samen met de schoolkosten.

        

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewa

 

 

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten