Spreekuur MDO en LWOO

Voorlichtingsavonden voor ouders

In januari organiseren we twee voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen, ook voor ouders van leerlingen die in groep 7 zitten en zich met een mdo al in november moeten aanmelden. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
Data en tijden vindt u hier.

Spreekuren

De spreekuren zijn specifiek bedoeld voor ouders van zorgleerlingen met vragen over de plaatsingsmogelijkheden en ondersteuningsbehoefte van hun kind. Dit betreft:

  • Leerlingen die leerachterstanden hebben en in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo).
  • Leerlingen waarvoor de basisschool bij ons een MDO gaat aanvragen i.v.m. specifieke zorgbehoefte.
  • Algemene zorgvragen zoals zeer ernstige dyslexie, functioneren op school of sociaal- emotionele ontwikkeling.

U kunt zich per e-mail aanmelden voor een afspraak op contact@rscollege.nl.

MDO aanvraag

Basisscholen die een MDO willen aanvragen voor de brugklas kunnen contact opnemen met het zorgteam zorgteam@rscollege.nl.