Spreekuur MDO en LWOO

Voorlichtingsavonden voor ouders

In januari organiseren we twee voorlichtingsavonden voor de ouders van eventueel toekomstige leerlingen. Op deze avonden belichten we de gedachte achter het vrijeschoolonderwijs en gaan we dieper in op onze individuele aanpak. Alle veelgestelde vragen over ons onderwijs komen aan bod. U hoeft zich van tevoren niet op te geven.
De avonden beginnen om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur), en zijn rond 21.45 uur afgelopen.

Spreekuren

Voor algemene voorlichting of kennismaking kunt u terecht op één van de open avonden of open dag. De spreekuren zijn specifiek bedoeld voor ouders van zorgleerlingen met vragen over de plaatsing van hun kind.

  • Algemene zorgvragen, dyslexie, leerwegondersteuning (lwoo).
  • Leerlingen waarvoor de basisschool bij ons een MDO gaat aanvragen i.v.m. specifieke zorgbehoefte.

U kunt zich per e-mail aanmelden voor het spreekuur op contact@rscollege.nl.

MDO aanvraag

Basisscholen die een MDO willen aanvragen voor de brugklas kunnen contact opnemen met het zorgteam zorgteam@rscollege.nl.

Veelgestelde vragen

Antwoord op de meest voorkomende vragen rond de aanmelding voor de brugklas zoals “waarin wijken jullie af van andere scholen?”, “komt mijn havo-kind in een havo/mavo klas of een vwo/havo klas?”, “hoe gaan jullie om met pesten?”, “wat doen jullie met dyslexie?” etc.
Download de FAQ 2020 hier.

Brugweb

In groep 8 wordt in november het Brugboek uitgedeeld waarin alle Haarlemse VO scholen staan vermeld. U kunt deze informatie ook terugvinden op het Brugweb: http://www.brugweb.nl/.

Aanmelden

Uw kind kan zich komen aanmelden op één van de vastgestelde aanmeldingsdagen voor 2020.
Houdt u er rekening mee dat alleen leerlingen die binnen het wervingsgebied wonen of naar school gaan zich kunnen aanmelden.