Aannamebeleid

We zijn altijd verheugd als iemand kiest voor de pluspunten van het Rudolf Steiner College. Als vrijeschool voor vwo-, havo- en mavo-onderwijs hanteren we het aannamebeleid zoals dat is vastgesteld in het regionaal overleg.

Aanmelding nieuwe brugklasleerlingen

Aanmeldingsprocedure: regeling toelating en aanmelding.

Voorrangsregeling: binnen de regionale regeling kiezen wij ervoor om broertjes en zusjes van leerlingen die hier al op school zitten en leerlingen die afkomstig zijn van een vrije basisschool binnen het aanmeldingsgebied voorrang bij plaatsing te geven.

Zorgleerlingen: Zoals regionaal is afgesproken tussen alle scholen voor voortgezet onderwijs, kunnen leerlingen waar een MDO voor nodig is (vanwege Lwoo of een intensieve zorgvraag) zich aanmelden vanaf 1 november 2019 tot uiterlijk 7 februari 2020. Binnen deze periode geldt ook de voorrangsregel voor broertjes/zusjes en leerlingen van vrije basisscholen.
In de Spaarneklas is plaats voor 18 leerlingen met Lwoo. In de andere klassen is beperkt plek voor leerlingen met een MDO vanwege een intensieve zorgvraag. Het kan dus voorkomen dat er op een gegeven moment geen plaats meer is voor deze leerlingen. Hierbij geldt de regel: ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
Het is dus verstandig als een MDO tijdig door de basisschool wordt aangevraagd.

Aanmelding tussentijdse overstap

Het overstapformulier kun je hier downloaden.

Er zijn twee momenten om in te stromen bij ons op school:

a) Incidenteel: gedurende het schooljaar (leerjaar 1 en 2 van de mavo, en leerjaar 1, 2 en 3 van de havo/vwo. Dat zijn onze klassen 7M, 7HV, 8M, 8HV of 9HV)
b) Bij de start van het schooljaar: in klas 9M, 10H en 10V (3 mavo, 4 havo en 4vwo)

A
Op dit moment zitten al onze klassen vol en is instromen niet mogelijk. Alleen voor leerlingen die verhuizen en afkomstig zijn van een andere vrijeschool voor voortgezet onderwijs, maken wij uitzonderingen.

Daarnaast hebben we in klas 7M, 7HV, 8M, 8HV en 9HV incidenteel plaats, als er leerlingen vertrekken. Het is mogelijk om uw kind op een wachtlijst te zetten, met de wens haar/hem gedurende het jaar te laten instromen. Wij nemen pas contact met u op, als er zicht is op een plek. Dan zal de betreffende afdelingsleider het traject verder toelichten.

In beide gevallen kunt u een mail met het ingevulde overstapformulier sturen naar info@rscollege.nl ovv verhuizing of wachtlijst.

B
Voorafgaand aan leerjaar 9 mavo of 10 havo/vwo is het soms mogelijk om in te stromen voor leerjaar 9 m of 10 h/v. Als het schooljaar eenmaal is begonnen kan er niet meer ingestroomd worden. Ken je het vrijeschoolonderwijs, of heb je een duidelijke motivatie om over te stappen naar het vrijeschoolonderwijs, dan kan je je vanaf 1 januari tot 1 maart via de website aanmelden voor het tussentijds instromen in het nieuwe schooljaar. Hiervoor gebruik je het overstapformulier.

En hoe gaat het dan verder?

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Als er plaats is en je bent aan de beurt op de wachtlijst zal onze zorgcoördinator contact opnemen met de zorgcoördinator van jouw school. De zorgcoördinator weegt vervolgens af of onze school past bij jouw profiel. (Mocht het blijken dat overstappen geen geschikte optie is, laten we dat weten. We nemen je aanmelding dan niet verder in behandeling.)

Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt onderzocht wat je verwachtingen over- en je motivatie voor ons onderwijs zijn. Komt dat overeen met wat wij je kunnen bieden, word je uitgenodigd om een aantal weken mee te lopen een van de klassen, waarin je mogelijk kunt instromen.

Na twee weken, zal het docententeam zich buigen over de vraag of je plaatsbaar bent op onze school. Ben je plaatsbaar, dan krijg je nog 1 kort gesprek, waarin je doorgeeft welke profiel- of sectorkeuze je maakt.
We laten je vervolgens zo snel mogelijk weten of je met dat profiel- of die sector bij ons geplaatst kunt worden.