Aannamebeleid

We zijn altijd verheugd als iemand kiest voor de pluspunten van het Rudolf Steiner College. Als vrijeschool voor vwo-, havo- en mavo-onderwijs hanteren we het aannamebeleid zoals dat is vastgesteld in het regionaal overleg.

Instromen in 4 havo na je vmbo-tl examen

Zit je in het examenjaar van het vmbo-tl/mavo en wil je hierna havo gaan doen? Zoek je een havo waar ook aandacht is voor meer dan alleen maar ‘het hoofd’? Dit jaar kun je je voor het eerst ook op het Rudolf Steiner College inschrijven!
De afgelopen jaren hebben we een examentraject voor het havo ontwikkeld dat specifiek goed aansluit voor leerlingen die na hun vmbo-tl examen door willen naar de havo. Dit examentraject bestaat uit twee leerjaren (4 en 5 havo) met een vrijeschool waardig programma. Zo krijg je ook algemeen vormende (periode)lessen, zing je mee in ons koor en volg je ambachtsvakken.
Download hier de criteria voor de instroom in 4 havo.
Download hier de folder over de overstap naar 4 havo.

Instromen in 3 mavo of 4 vwo

Voorafgaand aan leerjaar 9 (3) mavo of 10 (4) vwo is het soms mogelijk om in te stromen. Als het schooljaar eenmaal is begonnen kan er niet meer ingestroomd worden. Ken je het vrijeschoolonderwijs, of heb je een duidelijke motivatie om over te stappen naar het vrijeschoolonderwijs, dan kan je je vanaf 1 januari aanmelden voor het tussentijds instromen in het nieuwe schooljaar. Hiervoor gebruik je het overstapformulier.
Het overstapformulier kun je hier downloaden.

En hoe gaat het dan verder?
Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Als er plaats is en je bent aan de beurt op de wachtlijst zal onze zorgcoördinator contact opnemen met de zorgcoördinator van jouw school. De zorgcoördinator weegt vervolgens af of onze school past bij jouw profiel (mocht blijken dat overstappen geen geschikte optie is, laten we dat weten. We nemen je aanmelding dan niet verder in behandeling).
Vervolgens word je uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek wordt onderzocht wat je verwachtingen over- en je motivatie voor ons onderwijs zijn. Komt dat overeen met wat wij je kunnen bieden, word je uitgenodigd om een aantal weken mee te lopen in één van de klassen waarin je mogelijk kunt instromen. Na twee weken, zal het docententeam zich buigen over de vraag of je plaatsbaar bent op onze school. Ben je plaatsbaar, dan krijg je nog 1 kort gesprek, waarin je doorgeeft welke profiel- of sectorkeuze je maakt. We laten je vervolgens zo snel mogelijk weten of je met dat profiel- of die sector bij ons geplaatst kunt worden.

Instromen in klas 1, 2 of 3

Op dit moment zitten al onze klassen vol en is instromen helaas niet mogelijk. Alleen voor leerlingen die verhuizen en afkomstig zijn van een andere vrijeschool voor voortgezet onderwijs, maken wij uitzonderingen. Daarnaast hebben we in klas 7M, 7HV, 8M, 8HV en 9HV incidenteel plaats, als er leerlingen vertrekken. Het is mogelijk om uw kind op een wachtlijst te zetten. Wij nemen pas contact met u op, als er zicht is op een plek. Dan zal de betreffende afdelingsleider het traject verder toelichten.
In beide gevallen kunt u een mail met het ingevulde overstapformulier sturen naar info@rscollege.nl ovv verhuizing of wachtlijst. Na ontvangst van het formulier ontvangt u een bevestiging.
Het overstapformulier kunt u hier downloaden.