Vacatures

Het Rudolf Steiner College heeft alle ingrediënten in huis om leerlingen en leraren te inspireren. Een schitterend schoolgebouw waar je de vrije ruimte hebt om als docent(e) je vak te ontwikkelen. Een culturele omgeving waarin je jezelf kunt zijn en waar je de leerlingen meer mee kunt geven dan alleen een diploma. Als school zijn we dan ook trots op ons team en op onze prestaties.
Momenteel is ons onderwijs populair en daarom groeien wij. Lijkt het je leuk om bij ons te komen werken, reageer dan.

Meer informatie over ons onderwijs


Vacature lid Raad van Toezicht

Stichting voor Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland
De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (VVNH), hierna te noemen “stichting” bestaat uit drie vestigingen voor voortgezet onderwijs in Noord-Holland: het Geert Groote College in Amsterdam, de Adriaan Roland Holst School in Bergen en het Rudolf Steiner College in Haarlem. De drie vestigingen bieden vwo, havo en vmbo-t en verzorgen in totaal het onderwijs voor ruim 2.500 leerlingen. Meer informatie over de afzonderlijke middelbare scholen is te vinden op de volgende websites: https://www.ggca.nl/, https://www.rscollege.nl/ en https://www.arh.nl/.
De Raad van Toezicht zoekt per 1 juli 2021:

Twee leden voor de Raad van Toezicht

met deskundigheid op het gebied van financiën en/of juridische zaken

Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van financiën
De Raad van Toezicht bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. Gezien de samenstelling van de raad heeft de raad behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van financiën. Het nieuwe lid neemt
deel aan de auditcommissie.
Specifiek profiel Lid Raad van Toezicht met deskundigheid op het gebied van juridische zaken
De raad heeft daarnaast behoefte aan vervulling van de vacature van lid van de RvT door een persoon met deskundigheid op het gebied van juridische zaken. Het nieuwe lid zal deel uitmaken van de remuneratiecommissie.
De leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij extra kwaliteit aan het Voortgezet Vrijeschoolonderwijs. Bij voorkeur hebben zij kennis, ervaring of feeling met vrijeschoolonderwijs of
willen zich daarin verdiepen.
Vergoeding
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI.
Procedure
Heeft u interesse in de functie dan zien wij uw reactie graag tegemoet voor 1 mei 2021.
U kunt reageren door te mailen naar info@grootinadvies.nl, o.v.v. sollicitatie lid RvT.
Voor meer inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van toezicht, mevrouw W. Groot via: 06 15 27 06 59.