Verlenging lockdown en maatregelen

15 januari 2021 – Afgelopen dinsdag hebben we van de minister gehoord dat de scholen nog drie weken dicht blijven, een zogenaamde verlengde lockdown. Er zijn een paar uitzonderingen: examenleerlingen, leerlingen die PTA-toetsen moeten afnemen in de voorexamenklassen, leerlingen met ouders in een vitaal beroep en leerlingen over wie zorg bestaat. Zij komen nog wel naar school, maar moeten nu niet alleen van de medewerkers maar ook van elkaar anderhalve meter afstand houden.

Hieronder schetsen we de effecten voor onze leerlingen en onderwijs.

De anderhalve-meter-regel
Examenleerlingen komen gewoon naar school om hun lessen te volgen. Om ervoor te zorgen dat ze 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren zal een aantal lessen (met grotere groepen) worden verdeeld over twee lokalen. Hoewel we op zoek gaan naar toezicht tijdens die lessen, zal dit een beroep doen op de zelfwerkzaamheid van de leerlingen. Hiermee voorkomen we dat het rooster moet veranderen. Ook de leerlingen in de noodopvang zullen we over meer lokalen verdelen.

Vanaf maandag 18 januari moet in de gangen te allen tijde een mondkapje gedragen worden. Eten kan daarom alleen in de lokalen, de kantine (zittend) of buiten. In de kantine blijft een verkooppunt open om de drukte voor de buurtbewoners te verminderen. We stellen dus de lokalen beschikbaar als pauzeplek: er mag in alle lokalen gegeten en gedronken worden. We vragen de leerlingen zorg te dragen voor de lokalen.

Thuisonderwijs
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen niet alleen achter de computer zitten te denken, maar dat ze ook hun wil aanspreken. Daarom hebben we in het verkorte rooster een kleine aanpassing gemaakt. Vanaf volgende week staan er ook weekopdrachten in het rooster aangegeven voor de kunst-, ambachts- en gymlessen. Deze weekopdrachten zijn op de ELO te vinden en zijn nu in het rooster zichtbaar gemaakt, opdat leerlingen weten dat deze opdrachten op hen wachten. Zij hoeven daarbij eens even niet achter de computer te zitten! Op een enkele wijziging na (in verband met de halfjaarswisseling) houden we de opzet van het rooster hetzelfde. Op onze website staan vanaf vanavond de actuele lesroosters.

Vanaf 8 februari
Vanaf 8 februari hopen we weer fysiek les te mogen te geven. Of en onder welke voorwaarden we open gaan, houden we nauwlettend in de gaten. Vooruitlopend hierop hebben we tot onze spijt alle activiteiten in de weken voor de voorjaarsvakantie moeten afzeggen, met uitzondering van de mondelinge examens. We geven in die weken zoveel mogelijk les volgens het dan geldende rooster. Hieronder een overzicht van wat dat voor de verschillende jaarlagen betekent:

  • klas 7 en klas 8: de projectweek gaat niet door;
  • klas 9m: proefstuderen vervalt;
  • klas 9hv en 10pv: stages vervallen;
  • klas 10m: de eindreis zal komen te vervallen; we onderzoeken of er mogelijkheden na het eindexamen. De pta-onderdelen die tijdens deze reis gepland stonden zullen op een alternatieve wijze worden afgerond;
  • klas 11 en 4h: duurzaamheidsweek gaat mogelijk digitaal door.

We willen na een periode van vijf weken thuisonderwijs niet beginnen met twee studiedagen, daarom hebben we die verplaatst naar donderdag 4 en vrijdag 5 februari. Op deze dagen zijn er dus geen online lessen.

We wensen iedereen de komende tijd heel veel sterkte en succes. Houd moed en zet door! We hopen iedereen zo snel mogelijk weer gezond terug te zien.

Met vriendelijke groet,

Auke Zwart (afdelingsleider mavo)

Holden Lievestro (afdelingsleider 7-9 havo/vwo)

Mike Bakker (afdelingsleider 10-12 havo/vwo en 4 havo)


Bijlage 1   Online gedragsregels

Voor leerlingen geldt tijdens online lessen:

– De webcam kan aan en dan ben je in beeld (tenzij de docent anders beslist)

– Je geluid staat uit als je niet hoeft te spreken

– Je draagt normale kleding (geen pyjama’s e.d)

– Je zit achter een bureau/tafel in een rustige ruimte, liefst zonder andere mensen

– Je gebruikt een koptelefoon of oortjes

– Je hebt de lesmaterialen bij de hand

– Je doet mee met de lesopdrachten

– Je stelt vragen door deze te typen in de chat of je hand op te steken

Het Rudolf Steiner College vindt het belangrijk dat iedereen zich veilig kan voelen op school. Om het veilig te houden voor onze docenten en de andere leerlingen en om het AVG-proof te houden, gelden de volgende regels:

  • De online lessen zijn exclusief bedoeld voor de thuiszittende leerlingen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat anderen meekijken. Dit geldt ook voor ouders.
  • Beelden van onze lessen zijn eigendom van het Rudolf Steiner College. Het is te allen tijde verboden de lessen op te nemen of de beelden ervan met anderen te delen. Je mag geen leraren of leerlingen herkenbaar fotograferen of filmen zonder hun uitdrukkelijke toestemming (dit geldt ook voor printscreens tijdens online lessen). Deze beelden worden gezien als persoonsgegevens. Je bent strafbaar als je zonder toestemming beelden van een ander deelt of op social media plaatst. Wij zullen in al dit soort gevallen aangifte doen.
  • Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alles wat je plaatst én wat je doorstuurt. Dus ook als iemand anders het beeld gemaakt heeft. Maak of publiceer nooit beelden die jou of anderen in problemen kunnen brengen.

Op het Rudolf Steiner College behandelen we elkaar met respect. Zowel offline als online wordt er niet beledigd, gediscrimineerd, gepest of bedreigd. Als je dit wel doet kan de ander aangifte doen omdat het strafbaar is.