Klachtenregeling

De klachtenregeling van het Rudolf Steiner College is erop gericht om in ieder geval met elkaar in gesprek te blijven. Daarnaast heeft ze een sterk preventief karakter en biedt houvast voor het oplossen van concrete klachten.

Leerlingen, ouders en/of medewerkers kunnen pas een beroep op de regeling doen als alle andere wegen om het probleem te verhelpen zijn mislukt. Eerst wordt geprobeerd om met de docent tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan komt de afdelingsleider erbij. Als ook dat geen uitkomst biedt, kunt u bij de directie terecht. En levert dit geen bevredigend resultaat op, dan kunt u zich tot de algemeen directeur/bestuurder wenden. Eventueel wordt u tijdens het gehele traject door een vertrouwenspersoon begeleid. Is uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, dan kunt u altijd een beroep doen op de externe klachtencommissie.

De stichting is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508EH Den Haag
tel 070-3020836
info@gcbo.nl

Download hieronder de protocollen van de Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs.

 

 

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten