Medezeggenschapsraad

MedezeggenschapsRaad (bovenschools niveau)
De Stichting Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin personeel, ouders en leerlingen van de deelnemende scholen zijn vertegenwoordigd. In deze MR worden zaken besproken die voor de hele stichting van belang zijn zoals strategisch beleid, personeelsbeleid, financieel beleid.
Contact met de MR via de secretaris mr@vsvonh.nl.
MR reglement.

VestigingsMedezeggenschapsRaad (schoolniveau)
Elke school heeft ook een eigen Vestigings Medezeggenschapsraad (VMR). Deze praat en denkt mee over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de school. Dit varieert van onderwijskundige veranderingen tot het vaststellen van vakanties.
VMR reglement.

Leden VMR 2017/2018

  • Elske Wildschut, voorzitter (docent)
  • Hiske Reijgersberg, secretaris (oop)
  • Maaike de Groot (docent)
  • Frithjof de Zwart (docent)
  • Paulien Nicolaas (ouder)
  • Floor van Mierlo (ouder)
  • Kaat van der Leeuw (leerling)
  • Inez Trajanovic (leerling)

Contact VMR: hreijgersberg@rscollege.nl

Jaarverslagen:

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012

 

 

 

 

 

 

 

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+actueel

"learn to change the world"

+leren

kooruitvoering

+leren

vrij waterland

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten