Zorgtraject

Zorgbeleid
Het Rudolf Steiner College is gelukkig een kleine persoonlijke school. Uiteenlopende zaken als medicijngebruik, een bijzondere thuissituatie of specifieke leer- of gedragsproblemen worden dan ook snel gesignaleerd. Het spreekt overigens voor zich dat we liever van tevoren weten of een leerling extra zorg nodig heeft. Dan kunnen we nog sneller de juiste maatregelen nemen.
Samen met de zorgcoördinator is de mentor of klassenleerkracht verantwoordelijk voor de benodigde extra zorg en aandacht. Alle bij de zorg betrokken medewerkers vormen samen met de decanen het zorgteam, dat eenmaal per maand bij elkaar komt om alles te bespreken en de gewenste aanpak te bepalen. Hierin zitten ook de schoolarts, de remedial teacher en de sociaal-pedagogisch begeleider.
Het zorgbeleidsplan kunt u hier downloaden.

Trajectbegeleiding
Daarnaast zijn er leerlingen met speciale onderwijsbehoeften die in aanmerking kunnen komen voor plaatsing in de trajectbegeleiding bij Maarten Smit en Daniëlle von Oerthel. Te denken valt aan leerlingen met extreem externaliserend of internaliserend gedrag, grote concentratie of ordeningsproblemen en leerlingen die gebaat zijn bij een rustige werkomgeving of één op één begeleiding. Leerlingen met een Rec-beschikking (ADHD, Autisme spectrum stoornissen etc.) komen automatisch in de trajectbegeleiding.
Uitgebreide informatie over de trajectbegeleiding kunt u hier downloaden.

 

 

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten

engelandlaan 2
2034 na haarlem
ziek? 023 540 34 17
verzuim@rscollege.nl
algemeen 023 536 13 78
info@rscollege.nl
routebeschrijving

aanmelden nieuwsbrief

+actueel

"learn to change the world" part 1

+actueel

"learn to change the world" part 2

+rsc

vrijeschool iets voor uw kind?

+leren

kooruitvoering

+punten

samenwerken

+leren

kunst en ambachten