Nieuwbouw

De opdrachten zijn gegeven, de financiering is rond en in week 6 van 2020 gaat de eerste paal de grond in van onze nieuwbouw. Als alles naar wens verloopt zal de oplevering in augustus 2021 plaatsvinden. We hebben onderstaand kort filmpje laten maken om iedereen vast een mooi, globaal beeld te geven van hoe alles eruit gaat zien. Veel kijkplezier.

Nieuwbouw voor het college en renovatie voor de school

Het is even stil geweest qua informatie over ons nieuwbouwproject, maar dat wil niet zeggen dat intussen niet een hoop werk is verzet. In juni 2017 kregen de stedenbouwkundige aspecten van het plan van Draw architecten helaas niet de goedkeuring van de gemeente, onder meer wegens de bouwhoogtes en de plaatsing op de kavel. Omdat Draw zelf te zeer verbonden was met haar ontwerp, hebben wij moeten besluiten een nieuw architectenbureau te zoeken. Dat werd gevonden in Atelier Pro, een gerenommeerd architectenbureau uit Den Haag en specialist op het gebied van scholenbouw. Atelier Pro heeft vanaf juli 2017 hard gewerkt aan een nieuw ontwerp, waarvan het voorlopig ontwerp, dinsdag 13 februari a.s. zal worden gepresenteerd aan ARK, de adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen welstand).

Wat de planning betreft kunnen we u laten weten dat tegen de zomer het definitief ontwerp kan worden ingediend, waarna het project zal worden aanbesteed. Tijdelijke huisvesting zal naar verwachting voor de meivakantie van 2019 gerealiseerd worden op een deel van de velden van voorheen VV Young Boys. Daarna kan met de sloop, nieuwbouw en renovatie worden begonnen. Oplevering van het project is gepland aan het begin van het schooljaar 2020 – 2021.

Dinsdagavond 23 januari jl. werden omwonenden en ouders met kinderen op de locatie Aziëweg geïnformeerd over de nieuwbouw- en renovatieplannen van het Rudolf Steiner College en de Rudolf Steinerschool. Zoals een week eerder gebeurde voor ons college en de leerkrachten van de onderbouw werd ook nu door de architecten van Atelier Pro, Dorte Kristensen en Martijn de Visser, het voorlopig ontwerp gepresenteerd zoals we dat op 16 februari a.s. willen vaststellen in de stuurgroep en vervolgens aan de gemeente Haarlem zullen aanbieden.

De nieuwe plannen werden positief ontvangen door de aanwezigen. Men was blij verrast te zien dat dit ontwerp meer compact is en 3 in plaats van 4 bouwlagen telt. Dat het verder van de Engelandlaan af ligt en dat het volume aan de Belgiëlaan nu tegenover het grasveld is geplaatst in plaats van tegenover de lage huizen aan de overkant werd ook een grote verbetering gevonden. Wel was er zorg over de verkeerssituatie, de parkeerproblematiek en de mogelijke logistieke conflicten tussen de bushaltes, fietsers en voetgangers. Zaken die in het overleg met de gemeente serieus zullen worden meegenomen, maar die geen invloed hebben op de vormgeving van beide scholen. Door de aanwezigen werd enthousiast gereageerd op het voornemen het complex zo duurzaam mogelijk uit te voeren.

Een compleet verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.