Informatie voor groep 8:

Leerlingen uit groep 8 en hun ouders kunnen hier kennismaken met onze school.

Open dagen:

Vrijdag 4 februari 2022, van 18.30-21.00 uur

Zaterdag 5 februari 2022, van 10.00-13.00 uur

Aanmelden voor de open dagen is op dit moment niet nodig. Mochten de maatregelen aangescherpt worden, of de open dagen anders uitgewerkt moeten worden, dan zullen wij dat te zijner tijd kenbaar maken op deze website.

Proeflessen voor leerlingen:

Woensdag 15 december 2021 van 13.15-15.30 uur.
Deze middag is i.v.m. de toenemende besmettingen en geldende maatregelen GEANNULEERD. Reeds aangemelde leerlingen zijn verplaatst naar 16 februari 2022.

Woensdag 9 februari 2022 van 13.15-15.30 uur.
Deze middag is reeds VOL, op dit moment kunt u uw kind voor deze middag niet meer aanmelden.
Deze middag zal doorgaan indien dit past binnen de dan geldende maatregelen.

Woensdag 16 februari 2022 van 13.15-15.30 uur.
Voor deze middag is een wachtlijst. Aanmelden voor de wachtlijst op contact@rscollege.nl.
Deze middag zal doorgaan indien dit past binnen de dan geldende maatregelen.

Informatieavonden voor ouders:

Donderdag 3 februari 2022 van 20.00-21.45 uur

Donderdag 10 februari 2022 van 20.00-21.45 uur

Aanmelden voor de informatieavonden is op dit moment niet nodig. Mochten de maatregelen aangescherpt worden, of de ouderavonden een andere invulling krijgen, dan zullen wij dat te zijner tijd kenbaar maken op deze website.

Vorig schooljaar hebben wij voor ouders een online informatieavond georganiseerd. Hieronder een samenvatting.

LWOO en MDO leerlingen – vanaf 1 oktober 2021
Leerlingen die in verband met de aanvraag voor leerwegondersteuning of trajectbegeleiding al eerder moeten aanmelden, krijgen eerder de gelegenheid om de school te bekijken. Indien het MDO bij onze school is aangevraagd, kunt u hiervoor vanaf oktober een afspraak maken bij de zorgcoördinator.