Updates over de schoolsluiting

Download hier de brieven met de laatste updates:

Ga direct naar de RSC Thuiswerk pagina:

https://elo.rscollege.nl/course/view.php?id=361

Cruciale beroepen

Bent u (beiden) werkzaam in de (medische) zorg of andere cruciale beroepen? En heeft u kinderen bij ons op school die gedurende de dag nog begeleiding of zorg nodig hebben waar u geen oplossing voor kunt regelen? In dat geval bieden wij opvang en verzoeken we u dit door te geven via een e-mail aan de betreffende afdelingsleider, alsmede om welke dagen het zal gaan:
● azwart@rscollege.nl voor leerlingen uit de mavo
● hlievestro@rscollege.nl voor leerlingen uit 7-9hv
● mbakker@rscollege.nl voor leerlingen uit 10-12hv
De lijst met cruciale beroepen vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onderwijs op afstand

Ons onderwijs verplaatst zich naar de elektronische leeromgeving (de ELO). De ELO wordt ons schoolgebouw voor de komende weken. We proberen hiermee het onderwijsleerproces zo goed mogelijk voort te zetten.
Lukt het je niet om in te loggen, neem dan via de mail contact op met je mentor, die zal je dan de benodigde gegevens (wachtwoord en leerlingnummer) doen toekomen.

Roosterwijzigingen

School gesloten, behalve voor leerlingen die opvang nodig hebben omdat hun ouders werkzaam zijn in een vitaal beroep.